Nagłówek graficzny o treści: ochrona środowiska, w tle lekko zachmurzone niebo i słońce przebijające się zza chmur, herb gminy Koczała

Dotacja na likwidację wyrobów z azbestu

Urząd Gminy Koczała zamierza przystąpić do konkursu pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2021, dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Właściciele posesji, na których znajduje się już zdemontowany eternit lub mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania na likwidację eternitowych pokryć dachowych, proszeni są o składanie wniosków w Urzędzie Gminy Koczała w sekretariacie – pokój numer 10. Wnioski należy składać w terminie do 17 maja 2021 roku.

Wniosek można pobrać tutaj lub w Urzędzie Gminy Koczała, pokój numer 13.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie niezbędna jest dokumentacja fotograficzna, którą należy dołączyć do wniosku.

Adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy Koczała na platformie ePUAP: /2982gwgcer/SkrytkaESP, adres e-mail: koczala@koczala.pl. Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Koczała oraz pod numerem telefonu: 598574258.