nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Dzień otwarty programu „Czyste Powietrze”

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Koczała działa punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Jest to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zapraszamy do odwiedzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Koczała ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała pok. nr 7 w dniu 30 grudnia 2021 r. w dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców w godz. 8.00. – 14.00.

Zadbaj z nami o nasze środowisko! Zaplanuj sobie wymianę starego pieca i zdobądź więcej informacji na temat dofinasowania w dniu otwartym programu „Czyste Powietrze”.

A w nowym roku zapraszamy do odwiedzenia punktu w dniach i godzinach umieszczonych na plakacie: