Nagłówek graficzny o treści: realizacja projektu. Grafika: herb gminy Koczała, w tyle rysujące dziecko

Eko przedszkolaki

W pierwszej połowie grudnia Sołectwo Koczała wraz Publicznym Przedszkolem w Koczale zrealizowało projekt pod nazwą „Bądź z nami eko”, w ramach środków pozyskanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedszkolaki poprzez zabawę uczyły się prawidłowej segregacji śmieci i poznały źródła energii odnawialnej. W ramach projektu do każdej z grup trafiły klocki oraz materiały plastyczne, a na przedszkolnym korytarzu stanął mini kosz na nakrętki w kształcie serca. Zadanie udało się zrealizować dzięki pomocy firm: Stal-Serwis z Koczały oraz Metaloplastyka Kolanowski z Grabowa.

grafika: metalowy pojemnik na nakrętki w kształcie serca
Metalowy pojemnik na nakrętki w kształcie serca.