nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Granty PPGR

Urząd Gminy Koczała informuje, iż rozpoczęło się wydawanie sprzętu komputerowego pozyskanego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Nasza gmina zakupiła 155 laptopów, 19 komputerów stacjonarnych, 7 tabletów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem sprzętu.
Wartość dofinansowania 460 788,00 zł.

Każdy Obdarowany otrzyma informację telefoniczną z UG Koczała odnośnie odbioru zadeklarowanego w oświadczeniu sprzętu komputerowego. W celu podpisania umowy darowizny prosimy zabrać ze sobą dokument z numerem PESEL rodzica, dziecka lub pełnoletniego ucznia. Sprzęt będzie do odbioru w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koczała.