Grzegorz Pietrzak wyznaczony do pełnienia funkcji wójta

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 31 marca 2022 r. wyznaczył Pana Grzegorza Pietrzaka do pełnienia funkcji Wójta Gminy Koczała. Pan Grzegorz Pietrzak będzie pełnił tę funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta w wyborach przedterminowych. Wręczenia aktu mianowania do pełnienia funkcji wójta dokonał Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk w obecności posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Mrówczyńskiego, kadry kierowniczej Urzędu Gminy Koczała oraz lokalnych mediów.