nagłówek graficzny o treści: informacja

Informacja

Uprzejmie informujemy, że dni 24 grudnia 2021 r. i 7 stycznia 2022 r. w Urzędzie Gminy Koczała są dniami wolnymi od pracy.