nagłówek graficzny o treści: informacja, gminna biblioteka publiczna w koczale

Informacja o trybie pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale i Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku

W trosce o bezpieczeństwo publiczne i w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, a także działając zgodnie z zaleceniami wicepremiera Piotra Glińskiego oraz Wójta Gminy Koczała, informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale oraz Czytelnia Komputerowa „Wiedza” w Bielsku zostają zamknięte od dnia 17.03.2020 do dnia 05.04.2020 r.

Jednocześnie informujemy, że w tym terminie odbędzie się wymagane ustawowo skontrum zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale (na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 205 r. poz. 1283)).

Od dnia 12.03.2020 do 14.03.2020 zamknięte zostają Czytelnia Komputerowa „Wiedza” w Bielsku oraz czytelnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale. Do dnia 14.03.2020 pracę kontynuują wypożyczalnia oraz punkt ksero. Jednocześnie informujemy, że do czasu zakończenia skontrum zawieszone są obecnie obowiązujące limity i terminy wypożyczeni. Czytelników zachęcamy do wypożyczeni większej ilości woluminów na czas zamknięcia Biblioteki.

Z poważaniem,

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale

Alicja Jankiewicz