nagłówek graficzny o treści: informacja

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Koczała za 2023 rok

Podczas IV Sesji Rady Gminy Koczała w IX kadencji, która odbędzie się w
dniu 27 czerwca 2024 r., zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, zostanie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie Gminy Koczała za 2023 rok
przedstawionym przez Wójta Gminy Koczała.
W debacie oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców
Gminy Koczała. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć
Przewodniczącemu Rady Gminy Koczała pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej
20 osób. Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania przez
Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 26 czerwca
2024 r.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest tutaj.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy
Koczała, ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała w godzinach pracy urzędu – od poniedziałku
do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.
Raport o stanie Gminy Koczała za 2023 rok opublikowany jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Koczała – https://bip.koczala.pl/dokumenty/5179.

W imieniu Przewodniczącego Rady Gminy Koczała serdecznie zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w debacie.