Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przypomina o obowiązku rejestracji producentów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego.

Rolnicy/plantatorzy owoców (np. jabłka, gruszki, śliwki), w tym owoców miękkich, a także warzyw (np. ziemniaki, buraki, ogórki, pomidory, seler, por, marchew) oraz zbóż wprowadzający swoje produkty na rynek spożywczy tj. do zakładów produkcji żywności, do skupu owoców lub do sklepu czy stołówki, w ramach dostaw bezpośrednich, mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ten sam obowiązek mają rolnicy prowadzący działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego.

Obowiązek rejestracji wynika z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz przepisów art. 63 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 4, 12, 13 oraz art. 64 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Brak złożenia wniosku zagrożony jest karą pieniężną na podstawie art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Wniosek o wpis zakładu do rejestru można złożyć osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Człuchowie, ul. Sobieskiego 4, lub drogą elektroniczną na adres: psse.czluchow@sanepid.gov.pl. Rejestracja nie podlega opłacie.

Ponadto na stronie https://www.gov.pl/web/wsse-gdansk/zywnosc dostępne są zalecenia higieniczne dla producentów owoców miękkich i warzyw liściastych w sprawie ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego żywności.