nagłówek graficzny o treści: informacja Wójta Gminy Koczała

Informacja Wójta Gminy Koczała

Wójt Gminy informuje o możliwości oddania w dzierżawę gruntu przy budynku socjalnym nad J. Dymno w Koczale z przeznaczeniem na prowadzenie działalności obiektu handlowego (kiosk, przyczepa kempingowa usługowo-handlowa itp.) lub najmu pomieszczenia będącego częścią budynku socjalnego z przeznaczeniem prowadzenia punktu gastronomicznego w sezonie letnim 2020 r.

Podstawą do sporządzenia umowy dzierżawy będzie pisemne zgłoszenie chęci podjęcia dzierżawy lub najmu.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 24 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Koczała przy ul. Człuchowskiej 27 w Koczale od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy urzędu – pokój nr 11 (sekretariat).