Inwestycje na rok 2024 – będzie ich bardzo dużo

Ponad 18 milionów złotych na inwestycje wyda w tym roku Gmina Koczała. To więcej niż połowa całego rocznego budżetu tego samorządu. Na liście zadań znalazły się inwestycje drogowe, kubaturowe, w zakresie gospodarki odpadami oraz poprawiające dostęp do usług publicznych.

Jedną z najbardziej wyczekiwanych inicjatyw jest uruchomienie w Koczale żłobka gminnego. Do tej pory nie było tam takiej placówki. W tym roku gmina przygotuje pomieszczenia, w których będzie można ją uruchomić. W tym celu przebudowana zostanie część przedszkola gminnego. – Drugim, równie ważnym zadaniem będzie modernizacja kompleksu boisk Orlik w Koczale. Szacowany koszt tej inwestycji to 130 tysięcy złotych. Zadanie to będzie w połowie dofinansowane ze środków zewnętrznych. Inwestycja zakłada konserwację nawierzchni, wymianę oświetlenia, zakup i montaż nowych urządzeń sportowych i siedzisk – zapowiada Grzegorz Pietrzak, Wójt Gminy Koczała. Remontu doczekają się także remizy strażackie w Koczale, Pietrzykowie i Starznie. W tych miejscowościach prowadzone będą też remonty obiektów sakralnych.

Jednym z droższych zadań będzie budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Kontynuowany będzie także remont ujęcia wody w Koczale. Sporo funduszy przeznaczonych będzie na remonty dróg. W roku 2024 naprawiane będą ulice: Tęczowa, Słoneczna, Kościelna, Wrzosowa i Ogrodowa w Koczale oraz droga do Płocicza, Załęża i jedna z dróg wewnętrznych w Bielsku. Przy jeziorze Dymno od strony ulicy Spacerowej, powstanie też nowy parking. W tym roku zakończy się także remont budynku szkoły w Koczale oraz budowa świetlicy w Bielsku. W urzędzie gminy zostanie zmodernizowany sprzęt komputerowy oraz zostanie podniesiony poziom cyberbezpieczeństawa.

Tegoroczne inwestycje Gminy Koczała w znacznej części będą współfinansowane ze środków zewnętrznych. Na nieco ponad 18 milionów wszystkich wydatków inwestycyjnych, aż 15 milionów stanowią pozyskane przez samorząd dotacje rządowe i unijne.

Fotografie i dźwięki są do pobrania na stronie urzędu: www.koczala.pl

Nota prawna:

Gmina Koczała jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej oraz przesyłanych w załącznikach. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.