Jubileusz 100 – lecia urodzin

W październiku 2021 r. jubileusz 100 – lecia urodzin obchodziła Pani Jadwiga Rudnik  mieszkanka gminy Koczały.

Wójt Gminy Koczała Jerzy Bajowski wraz z zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Koczale Edytą Dziewińską udali się do Jubilatki i złożyli jej najserdeczniejsze życzenia. Wręczyli również kwiaty i drobny upominek. Dostojnej Jubilatce jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej życiowej pomyślności oraz nieustannej pogody ducha na kolejne lata.