nagłówek graficzny o treści: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W tle grafika: starszy mężczyzna, obok młoda kobieta, niżej młody mężczyzna i kilkuletnia dziewczynka. Wszyscy uśmiechnięci. Poniżej tekst: Liczymy się dla Polski.

Już jutro rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

W dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla wszystkich?

Wyniki spisu pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Wyniki uzyskane ze spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej. Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu

Jak można się spisać?

Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Wersję demonstracyjną aplikacji spisowej można przetestować tutaj, a z pytaniami, zawartymi w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań można zapoznać się pod linkiem.

Czy trzeba się spisać?

Tak. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Treść: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się! Spis trwa od 1 kwietnia 2021 roku. Liczymy się dla Polski! Grafiki: czworo ludzi: młoda kobieta, mężczyzna w średnim wieku z kilkuletnią dziewczynką uwieszoną na szyi, starszy pan. Wszyscy uśmiechnięci. W dole logotyp Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.