nagłówek graficzny o treści: kampania informacyjna, grafika w tle: tablica korkowa z przypiętą karteczką, na karteczce narysowana żarówka

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Urząd Gminy Koczała przekazuje informacje na temat kampanii DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, która realizowana jest przez Związek Banków Polskich pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów.

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?
  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami. Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Można to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można także skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko w sytuacji, gdy ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony dokument).
  2. Powiadomienie Policji – w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Straciłeś kartę płatniczą? Wystarczy jeden numer telefonu, aby zastrzec karty nawet w kilku bankach. Zadzwoń po numer (+48) 828 828 828 i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Więcej informacji tutaj oraz tutaj.