nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Klub Wsparcia Dziennego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie oferuje wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w ramach realizacji projektu pod nazwą: Klub Wsparcia Dziennego. Projekt realizowany jest wspólnie ze Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.

Kto może wziąć udział w projekcie?
  • osoby pełnoletnie opiekujące się osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niebędące opiekunami zawodowymi i niepobierające wynagrodzenia z tytuły sprawowania takiej opieki np. członkowie rodzin,
  • osoby zamieszkujące teren powiatu człuchowskiego.
Na czym polega udział w projekcie?

W ramach projektu przewidziano:

  • warsztaty tematyczne z zakresu doskonalenia umiejętności opieki nad osobami niesamodzielnymi: podstawowe -zagadnienia z zakresu geriatrii i opieki nad seniorami, system opieki społecznej dla seniorów, zalecenia żywieniowe dla seniorów,
  • warsztaty wytchnieniowe dla opiekunów faktycznych: odporność na stres i techniki relaksacji,
  • poradnictwo medyczne, prawne i psychologiczne.

Organizatorzy zapewniają także:

  • aktywizację w sferze społeczno – kulturalnej: możliwość wyjazdów do kina, teatru, opery,
  • transport na zajęcia dla osób mających problem z dojazdem,
  • poczęstunek kawowy w trakcie zajęć.
Jak zgłosić się do projektu?

Rekrutacja w ramach I tury naboru trwa do 23 kwietnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie
ul. Ogrodowa 27 77-310 Debrzno
numer telefonu: 598335439, strona internetowa: www.ops.debrzno.pl
osoba do kontaktu: Paweł Władyczak, adres e-mail: dyrektor_ops@wp.pl

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, potrzebujące pomocy w wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące założeń projektu, warunków udziału w projekcie i procesu rekrutacji dostępne są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.