Kolejne spotkanie Gminnego Klubu Biznesu

Piętnaścioro przedstawicieli lokalnych firm i instytucji pozarządowych wzięło udział w spotkaniu Gminnego Klubu Biznesu w Koczale. Narada obyła się 23 maja 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury.

Spotkania Gminnego Klubu Biznesu organizowane są od ubiegłego roku. Jest to okazja nie tylko do tego, aby przedsiębiorcy poznali się nawzajem, ale również do tego, aby poznać gminę, jej walory i problemy. Część z przedsiębiorców jest bowiem spoza Koczały. To też okazja do wymiany doświadczeń. – Chodzi tutaj głównie o dobrą współpracę i wspieranie się wzajemne w tworzeniu wydarzeń kulturalnych, ale też w organizację czasu wolnego, czy wsparcie lokalnych działań inwestycyjnych. Ważna jest też współpraca na linii urząd – przedsiębiorca – uważa Grzegorz Pietrzak, Wójt Gminy Koczała.

Narada Gminnego Klubu Biznesu to także okazja do dyskusji. Przedsiębiorcy zwrócili między innymi uwagę na potrzebę przeniesienia siłowni plenerowej położonej nad jeziorem Dymno w inne miejsce. Chodzi o to, aby znajdowała się ona bliżej miejscowości. Mając na uwadze dalszy rozwój turystyczny gminy, ważne jest także utrzymanie wysokiej jakości wody w koczalskim jeziorze – uważają przedsiębiorcy. Obecnie ma ona pierwszą, najwyższą klasę czystości. Kolejne spotkanie Klubu Biznesu odbędzie się w maju przyszłego roku.

Fotografie i dźwięki są do pobrania na stronie urzędu: www.koczala.pl

Nota prawna:

Gmina Koczała jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej oraz przesyłanych w załącznikach. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.