nagłówek graficzny o treści: informacja covid-19

Komunikat dla klientów jednostek organizacyjnych Gminy Koczała w związku z koronawirusem

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne klientów Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy Koczała, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Zespołu Kształcenia i Wychowania, jak i pracowników tych jednostek, Wójt Gminy Koczała apeluje o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w jednostkach do spraw, dla których osobiste stawiennictwo jest niezbędne. Pozostałe sprawy zaleca się załatwiać korespondencyjnie, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty e-mail, lub jeśli to możliwe – telefonicznie.