nagłówek graficzny o treści: zdrowie w gminie, grafika: herb gminy Koczała, w tle stetoskop lekarski, długopis

Komunikat Wójta Gminy Koczała

W wyniku nieoczekiwanej rezygnacji NZOZ „Elmar” z udziału w Narodowym Programie Szczepień Wójt Gminy Koczała zapewnia mieszkańców gminy Koczała, że obecnie trwają intensywne działania, mające na celu utworzenie punktu szczepień w ośrodku zdrowia przy ulicy Zielonej 2 w Koczale, które będzie świadczył inny podmiot. O wynikach działań poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Tym samym informujemy, że w przypadku rejestracji na szczepienia przeciwko Covid-19 nie obowiązuje rejonizacja. Rejestracji na szczepienia można dokonać poprzez:
• całodobową i bezpłatną infolinię 989,
• e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl,
• kontakt z dowolnie wybranym przez Państwa punktem szczepień.

Gmina Koczała organizować będzie transport do najbliższego punktu szczepień dla osób:
• posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z wyżej wymienionymi schorzeniami,
• mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie.

Warunkiem przewozu jest zgłoszenie takiej potrzeby z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem poprzez kontakt z gminnym koordynatorem transportu pod numerem telefonu: 59 857 40 67 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-12:30 lub e-mail: szczepienia@koczala.pl.