Konferencja w Chmielnie

W drugiej połowie listopada w Chmielnie odbyła się konferencja pn. „Bieżące zadania wynikające ze współpracy pomiędzy organami administracji publicznej w której uczestniczył Wójt Gminy Koczała Pan Grzegorz Pietrzak. Na program konferencji złożyło się kilka ważnych i ciekawych tematów z różnych dziedzin działalności samorządu oraz współpracy z innymi instytucjami przy wykonywaniu zadań publicznych. Głos w panelu dyskusyjnym zabrali przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Urzędu Statystycznego w Gdańsku, Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku. Konferencja była okazją, aby uhonorować gminy w związku z XXX-leciem działalności Związku Gmin Pomorskich. W imieniu Gminy Koczała pamiątkowy medal odebrał Wójt Gminy Koczała Pan Grzegorz Pietrzak.