nagłówek graficzny o treści: konkurs plastyczny, grafika w tle: pędzel, tubki z farbami. dodatkowa grafika: herb gminy Koczała

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty!

Konkurs plastyczny z okazji 664. rocznicy lokacji Koczały pod tytułem „Gmina Koczała w czterech porach roku” rozstrzygnięty! W dniu 12 listopada 2020 r. komisja konkursowa dokonała oceny prac nadesłanych w konkursie i przyznała nagrody uczestnikom w trzech kategoriach wiekowych: 7- 11 lat, 12-15 lat oraz 16-18 lat. W konkursie wzięło udział 12 uczestniczek. Przypominamy, że prace konkursowe zostaną umieszczone w kalendarzu wydanym przez Urząd Gminy Koczała na rok 2021, a już dziś wszystkie nagrodzone prace będzie można obejrzeć na wystawie online, na stronie internetowej oraz portalu facebook/gokkoczala. Zapraszamy!