nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

W dniach od 18 grudnia 2020 roku do 15 lutego 2021 roku trwają konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do udziału w konsultacjach, które przyczynią się do odpowiedniego zaadresowania potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Wszelkie opinie i uwagi do projektu można zgłaszać na stronie internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Treść:  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przypominamy! Do dnia 15 lutego 2021 roku można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Grafika w tle: Woda kapiąca z dłoni na roślinę