nagłówek graficzny o treści: z pracy Rady Gminy Koczała

Listopadowe obrady Rady Gminy Koczała

W dniu 23 listopada 2020 r., na wniosek Wójta Gminy Koczała, odbyła się XXI sesja Rady Gminy Koczała. Obrady zostały zorganizowane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Koczalscy radni jednogłośnie podjęli 4 uchwały w sprawach:

  • wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2021 rok,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2021 rok.

Uchwały oraz imienne wykazy głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała.

Nagrania obrad są udostępnione w serwisie YouTube – na kanale Gminy Koczała.

Zdjęcie przedstawiające widok wideokonferencji – zdalnych obrad Rady Gminy Koczała.