nagłówek graficzny o treści: inwestycje w gminie, grafika w tle: projekt techniczny, linijki, ołówki. Dodatkowa grafika: herb Gminy Koczała.

Montaż tabliczek kierunkowych do posesji

Na terenie Gminy Koczała zamontowano 13 tabliczek wskazujących dojazd do posesji oddalonych od głównych dróg dojazdowych i od zwartej zabudowy poszczególnych wsi. Jest to kontynuacja działań, podjętych w latach ubiegłych, zmierzających do ustawienia takich samych tabliczek w całej gminie. Koszt zakupu wyniósł 3782,25 zł.