Nabór deklaracji wstępnych do programu „Ciepłe Mieszkanie”

Urząd Gminy Koczała ogłasza II nabór deklaracji wstępnych uczestnictwa w Programie Priorytetowym  „Ciepłe Mieszkanie” współfinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Program skierowany jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (prawo własności, ograniczone prawo rzeczowe, najem lokalu komunalnego) oraz wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Program wspiera montaż:
•    kotła gazowego kondensacyjnego,
•    kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
•    kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie,
•    ogrzewania elektrycznego,
•    pompy ciepła powietrze/woda,
•    pompy ciepła powietrze/powietrze
jak również podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Możliwe będzie również wykonanie dodatkowo instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, mikroinstalacji fotowoltaicznej, ocieplenia przegród budowlanych Kosztem kwalifikowanym w programie jest także
przygotowanie dokumentacji projektowej czy audytu energetycznego powyższego przedsięwzięcia.

Informujemy, że poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą.

Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”i WFOSiGW:
https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/https://wfos.gdansk.pl/cieple-mieszkanie-2/
Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Koczała, pok. nr 7 lub pod nr tel. 59 857 42 58.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy Koczała
ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała do 8 marca 2024 r.

DEKLARACJA NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE – MA JEDYNIE NA CELU ZEBRANIE INFORMACJI, KTÓRE POSŁUŻĄ W POZYSKANIU PRZEZ GMINĘ DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU „CIEPŁE MIESZKANIE”

Deklaracje do pobrania poniżej: