newsletter owes w debrznie

Nabory prowadzone przez OWES w Debrznie oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

Zachęcamy do zapoznania się z możliwością uczestniczenia w bezpłatnym cyklu doradztwa, z bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach OWES w Debrznie oraz zgłoszeniach do Jubileuszowej Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman.

UWAGA! TRWA CYKL BEZPŁATNEGO DORADZTWA OGÓLNEGO DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ, PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH

Odbiorcami wsparcia mogą być osoby, które mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie subregionu południowego województwa pomorskiego obejmującego powiaty człuchowski, chojnicki oraz kościerski.

Zakres oferowanego doradztwa dotyczy m. in.:
• zakładania, prowadzenia i zarządzania Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstwami Społecznymi (PS),
• źródeł finansowania PES,
• twórczego rozwiązywania problemów,
• prowadzenia działalności statutowej PES,
• księgowości organizacji pozarządowych, itd.

Zapewniono wsparcie doświadczonej kadry z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

ZGŁOSZENIA NA DORADZTWO pod numerem telefonu: 882 063 071, Dominika Wegner- konsultantka ds. Ekonomii Społecznej

Szczegółowy zakres oraz harmonogram pod linkiem.

______________________________________________________________________________

JESZCZE TYLKO TYDZIEŃ NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH OWES W DEBRZNIE, W NABORZE X

Ścieżka skierowana jest do istniejących Przedsiębiorstw Społecznych, które skorzystały już  ze wsparcia finansowego w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w Debrznie i planują utworzenie nowych miejsc pracy. 

Maksymalny limit wsparcia dotacyjnego 200.000,00 zł (kalkulacja: 10 miejsc pracy x 20.000,00 zł/ stanowisko pracy).

Nabór na wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego trwa do 13.08.2020 r. włącznie do godz. 14-tej. Decyduje data wpływu.

Formularze można składać osobiście w Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie przy ul. Ogrodowej 26, 77-310 Debrzno, w godzinach pracy OWES (w dni robocze zgodnie z rozpiską na stronie internetowej www.stowdeb.pl) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ przesyłki kurierskiej.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się tutaj.

______________________________________________________________________________

4 SIERPNIA RUSZYŁ NABÓR DO JUBILEUSZOWEJ X NAGRODY IM. ALINY MARGOLIS-EDELMAN

Otrzymują ją osoby, które z energią, pasją i oddaniem pomagają dzieciom. Kandydatami mogą być wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych, sektora oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci społeczni, sędziowie, policjanci, itp. 

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, wybierze trzech finalistów. W ostatecznym głosowaniu Kapituły, której przewodniczy Agnieszka Holland, nastąpi wybór zwycięzcy. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych, statuetkę oraz dyplom. 

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: nagroda@fdds.pl do 30 września 2020 roku. W przypadku dodatkowych pytań: tel. 609 007 178, Monika Kamińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie.