nagłówek graficzny o treści: inwestycje w gminie, grafika w tle: projekt techniczny, linijki, ołówki. Dodatkowa grafika: herb Gminy Koczała.

Nowa nawierzchnia drogi gruntowej w Trzyńcu

W miejscowości Trzyniec utwardzana jest nawierzchnia gminnej drogi gruntowej na odcinku około 100 m i szerokości 3 m. Roboty realizowane są na podstawie porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia wspólnego zawartego 15 lipca 2020 r. pomiędzy Gminą Koczała a osobą prywatną. Do gminy należał zakup materiałów budowlanych, w tym płyt typu IOMB, którymi utwardzona zostanie droga, nadzór inwestorski oraz dokumentacja techniczna. Koszty wykonania prac budowlanych leżą po stronie osoby prywatnej. Dotychczas wydatkowano kwotę około 20 000 zł. Inwestycja zostanie ukończona do 30 listopada 2020 r.