Obchody Święta Niepodległości

Pamiętajmy, że o wielkości państwa stanowią jego obywatele. Inwestując w siebie, odkrywając swoje talenty, kształtując swój charakter, wychowując dzieci, działając w organizacjach pozarządowych i angażując się w życie społeczne, wspieramy naszą Ojczyznę. A jeśli dodamy do tego pracę i przedsiębiorczość oraz wypełnianie naszych obywatelskich obowiązków, wówczas otrzymamy definicję prawdziwego patriotyzmu na miarę współczesnego świata – mówił Wójt Gminy Koczała Jerzy Bajowski podczas uroczystego złożenia kwiatów pod obeliskiem w Koczale z okazji Święta Niepodległości.

Złożenie kwiatów pod obeliskiem poprzedziła msza święta za Ojczyznę odprawiona przez ks. proboszcza Andrzeja Malczyńskiego. Po mszy poczty sztandarowe, przedstawiciele władz gminy i powiatu, delegacje zakładów pracy i mieszkańcy przy dźwiękach patriotycznych pieśni spod kościoła przemaszerowali pod obelisk w centrum Koczały upamiętniający setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, który od 2018 roku stał się miejscem gromadzenia się koczalan w święta 3 maja i 11 listopada.

Uroczystość pod obeliskiem rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał wójt Jerzy Bajowski, który w swym przemówieniu podkreślał wagę heroizmu pokoleń Polaków, dzięki którym nasza Ojczyzna po latach zaborów odzyskała niepodległość, a żyjących tu i teraz zachęcał do podejmowania codziennego trudu oraz szukania wspólnych celów i wspólnych rozwiązań w imię przyszłości zarówno naszej małej ojczyzny, jak i Polski.

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów pod obeliskiem przez wójta Jerzego Bajowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Człuchowskiego Tadeusza Lisowskiego i delegacje gminnych jednostek organizacyjnych oraz wspólnym odśpiewaniem „Roty”.

Po popołudniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale odbył się pełen humoru i niezapomnianych szlagierów polskiej muzyki rozrywkowej koncert „Piosenka jest dobra na wszystko” w wykonaniu Teatru Muzycznego „HALS”. Zdjęcia:

Gminny Ośrodek Kultury w Koczale