nagłówek graficzny o treści: ogłoszenie Wójta Gminy Koczała, pod napisem herb Gminy Koczała

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Koczała ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Ogłoszenie z dnia 02.11.2020 r.