nagłówek graficzny o treści: ogłoszenie Wójta Gminy Koczała, pod napisem herb Gminy Koczała

Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała

Poniżej znajduje się ogłoszenie Wójta Gminy Koczała w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium:

Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała dotyczące stypendium