Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała

Wójt Gminy Koczała podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2020 rok.