nagłówek graficzny o treści: informacja Wójta Gminy Koczała

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2020 roku

Wójt Gminy Koczała podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich ofert wraz z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

więcej