Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Gminy Miastko odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej i Rady Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze, w którego skład wchodzą gminy: Miastko, Trzebielino, Kępice, Czarne, Kołczygłowy, Tuchomie, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo.
W ramach projektu „Centrum Wsparcia  Doradczego Plus” samorządowcy w nim zrzeszeni opracowują m.in. strategię rozwoju Partnerstwa, która ma umożliwić gminom pozyskanie kolejnych środków unijnych dla naszego regionu. Podczas spotkania omówione zostały fiszki projektowe przygotowane przez każdy samorząd wchodzący w skład partnerstwa oraz system zarządzania strategią (monitorowanie, ewaluacja, formalizacja). Fiszki projektowe zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego celem ich dalszych uzgodnień pod kątem przyszłego dofinansowania.