nagłówek graficzny o treści: informacja

Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze

W dniu 28 października 2022 roku w Czarnem przedstawiciele 9 gmin Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze spotkali się by przedstawić i zaakceptować raport diagnostyczny.

Porozumienie ma na celu stworzenie spójnej strategii działania dążącej do rozwiązania problemów wspólnych dla całego obszaru, który tworzą gminy Czarne, Kępice, Miastko, Kołczygłowy, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Trzebielino i Tuchomie, położone w zachodniej części województwa.

Gminy te charakteryzują się podobnymi uwarunkowaniami i problemami.

Pod opieką doradców ze Związku Miast Polskich partnerstwo przygotowało raport, w którym przedstawia charakterystykę obszaru i diagnozuje najważniejsze problemy.

– Obszar został wyznaczony za pomocą różnego rodzaju wskaźników danych i analiz i zaproponowany jako pewien teren o podobnych problemach i wyzwaniach. Samorządy uznały, że faktycznie jest dużo wątków, które ich łączą i które powinni i mogą robić razem, jest to dla nich jakaś szansa – mówi Jakub Jaźwiec, doradca ze Związku Miast Polskich koordynujący działania.

Obszar partnerstwa jako całość został scharakteryzowany jako region o dużym potencjale przyrodniczym i turystycznym, jednak o wielu trudnościach wynikających z zawiłości historycznych i uwarunkowań geograficznych. Wszystkie gminy zmagają się z takimi trudnościami, jak wykluczenie komunikacyjne, brak dostępu do usług specjalistycznych (np. medycznych) i edukacji wyższej, czy niedobór atrakcyjnych ofert pracy dla młodych ludzi. Wszystko to sprawia, że mieszkańców ubywa, a część potencjału zostaje niezagospodarowana. Szczegóły diagnozy znajdują się w załączonych plikach.

Następnym krokiem będzie scharakteryzowanie i opracowanie konkretnych celów, działań i projektów. Partnerstwo będzie mogło się starać o fundusze na ich realizację pochodzące przede wszystkim ze źródeł regionalnych przy udziale ministerstwa i urzędu marszałkowskiego.

Tekst pochodzi z artykułu Małgorzaty Wojciechowskiej dostępnego pod linkiem:

https://czluchow.naszemiasto.pl/partnerstwo-pomorza-srodkowego-9-gmin-przyjelo-w-czarnem/ar/c1-9069813

Do pobrania:

  1. Raport diagnostyczny
  2. Raport diagnostyczny- badanie mieszkańców
  3. Raport diagnostyczny- badanie liderów
  4. Raport diagnostyczny- badanie młodzieży
  5. Raport diagnostyczny- ankieta przedsiębiorczości
  6. Raport diagnostyczny- ankieta instytucjonalna
  7. Raport diagnostyczny SYNTEZA