Płatności dla małych gospodarstw – nabór wniosków

Do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Płatność może zostać przyznana rolnikom:
– posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych,
– którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r.

Kwota wsparcia wyniesie 225 EUR/ha (maksymalnie 1 125 EUR na gospodarstwo).

Więcej informacji można uzyskać na stronie  https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

Zdjęcie ilustracyjne: pixabay.com