nagłówek graficzny o treści: inwestycje w gminie, grafika w tle: projekt techniczny, linijki, ołówki. Dodatkowa grafika: herb Gminy Koczała.

Pojemnik na nakrętki

Dnia 22 listopada 2019 r. o godzinie 11:00 w Koczale odbyło się uroczyste odsłonięcie pojemnika na nakrętki w kształcie serca.

Sołtys Gminy Koczała p. Robert Makarewicz, który był inicjatorem powyższego projektu, serdecznie przywitał wszystkich zaproszonych gości. Na uroczystość przybyli: przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci firmy Goodvalley oraz Kolanowski-Metaloplastyka, patronka medialna powyższego projektu p. Maria Sowisło, proboszcz naszej parafii ks. Andrzej Malczyński, p. Bogumiła Bajek dyrektor Przedszkola Publicznego w Koczale wraz z licznie przybyłymi przedszkolakami i ich opiekunami oraz Pani Grażyna Wejer – babcia małej Neli dziewczynki, dla której będą zbierane nakrętki.

W swych przemówieniach Wójt Gminy Koczała p. Jerzy Bajowski oraz prezes firmy Goodvalley p. Grzegorz Brodziak, serdecznie dziękowali wszystkim przyczyniającym się do zrealizowania tego pomysłu za wielkie serce włożone w powstanie tak szczytnego projektu.

Dzięki wsparciu lokalnych instytucji i przedsiębiorstw, udało się zbudować pierwszy na terenie naszej gminy oraz jeden z pierwszych w Polsce pojemników na nakrętki w kształcie serca.

Po przemówieniach przystąpiono do uroczystego przecięcia wstęgi.

Po części oficjalnej odbył się występ dzieci z Przedszkola Publicznego w Koczale oraz wspólne zapełnianie powstałego serca przyniesionymi przez mieszkańców i gości nakrętkami.