nagłówek graficzny o treści: inwestycje w gminie, grafika w tle: projekt techniczny, linijki, ołówki. Dodatkowa grafika: herb Gminy Koczała.

Polski Ład w Gminie Koczała

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Koczała otrzyma dofinansowanie na realizację wszystkich wniosków złożonych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki środkom w kwocie ponad 6 milionów złotych uda się zrealizować następujące inwestycje:

  • budowa i przebudowa dróg gminnych w Koczale – kwota dofinansowania 4 750 000 złotych;
  • budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków w  Koczale – kwota dofinansowania 190 000 złotych;
  • budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu – kwota dofinansowania 1 350 000 złotych.
Treść grafiki: Rządowy Fundusz Polski ład, Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Koczała otrzymała 1350000 złotych. Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu.
Treść grafiki: Rządowy Fundusz Polski ład, Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Koczała otrzymała 190000 złotych. Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Koczale.
Treść grafiki: Rządowy Fundusz Polski ład, Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Koczała otrzymała 4750000 złotych. Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała.