nagłówek graficzny o treści: inwestycje w gminie, grafika w tle: projekt techniczny, linijki, ołówki. Dodatkowa grafika: herb Gminy Koczała.

Polski Ład

Gmina Koczała złożyła do Banku Gospodarstwa Krajowego trzy wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych:

  1. Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała. Inwestycja polega na budowie nowych i przebudowie dróg stanowiących własność gminy na terenie miejscowości Koczała. W zależności od potrzeb na drogach zostaną ułożone nowe nawierzchnie i pozostała infrastruktura drogowa. Planowana łączna długość nowych i zmodernizowanych dróg to około 3 km. Przewidywana wartość inwestycji to 5000000,00 zł, wnioskowana kwota dotacji 4750000,00 zł, wkład własny 250000,00 zł;
  2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielsko wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Przewidywana wartość inwestycji: 1500000,00 zł, wnioskowana kwota dotacji 1350000,00 zł, wkład własny 150000,00 zł. Zadanie polega na budowie świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Budynek świetlicy ma spełniać wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Świetlica wyposażona zostanie w podstawowe meble, sprzęt kuchenny, RTV i AGD i zamontowane zostaną w niej odnawialne źródła energii. Teren wokół zostanie zagospodarowany między innymi poprzez ustawienie wiaty rekreacyjnej, grill, plac zabaw, parking, drogę dojazdową;
  3. Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Koczale. Przedmiotem inwestycji jest montaż ogniw fotowoltaicznych do produkcji i przesyłu energii elektrycznej o mocy 49,0 kWp na potrzeby oczyszczalni ścieków w Koczale. Projekt przewiduje montaż instalacji PV jako systemu wolnostojącego na konstrukcji wsporczej stalowej, wkręcany w ziemię, w układzie pionowym (3 rzędy), o mocy inwertera 2×25,0 kW. Przewidywana wartość inwestycji: 200000,00 zł, wnioskowana kwota dotacji 190000,00 zł, wkład własny 10000,00 zł.

Zadania będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania.