nagłówek graficzny o treści: programy stypendialne, grafika w tle: studenci rzucają czapkami studenckimi w górę

Powiatowy Fundusz Stypendialny – wnioski można składać do końca września br.

Jeszcze do 30 września 2023 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego. Mogą z niego korzystać uczniowie szkół średnich oraz studenci, spełniający następujące warunki:

  • zamieszkują na stałe na terenie jednostek samorządu powiatu człuchowskiego, które dokonały wpłaty na Powiatowy Fundusz Stypendialny w kwocie ustalonej w podpisanej z SWRPC umowie, lub poza terenem powiatu człuchowskiego, lecz uczęszczają do szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski,
  • o stypendium naukowe ubiegać się mogą uczniowie od drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej, którzy osiągnęli średnią ocen na ostatnim świadectwie szkolnym co najmniej  4,8 lub są finalistami olimpiady przedmiotowej, bądź mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe,
  • o stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie może się ubiegać każdy uczeń i student zamieszkujący na terenie powiatu człuchowskiego, lub uczący się w szkole której organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski. Pod pojęciem szczególnych osiągnięć w sporcie należy rozumieć: udokumentowane osiągnięcia co najmniej trzeciego miejsca w finałach sportowych na szczeblu wojewódzkim, czy udział w zawodach na szczeblu krajowym, międzynarodowym w randze mistrzostw, np. Polski, Europy, Świata, czy Igrzysk Olimpijskich,
  • absolwenci szkół średnich zamieszkujący na terenie powiatu człuchowskiego, podejmujący naukę na studiach magisterskich czy licencjackich, tj. studenci I roku mogą ubiegać się o stypendium pomostowe zgodnie z regulaminem opracowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. (Regulamin można uzyskać na stronie FEP), po uzyskaniu rekomendacji ze Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego,
  • pierwszeństwo w ubieganiu się o rekomendację do stypendium pomostowego mają stypendyści Powiatowego Funduszu Stypendialnego.

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendiów powinny złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami do 30 września 2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego ul. Wojska Polskiego 5, 77-300 Człuchów w dniach: poniedziałki i środy w godz. 9.00 – 13.00.

Informacje o Funduszu

Regulamin Powiatowego Funduszu Stypendialnego

Wniosek

nagłówek graficzny o treści: programy stypendialne, grafika w tle: studenci rzucają czapkami studenckimi w górę