nagłówek graficzny o treści: kampania informacyjna, grafika w tle: tablica korkowa z przypiętą karteczką, na karteczce narysowana żarówka

Praca sezonowa z EURES

Od miesiąca lipca do października 2021 roku Sieć EURES prowadzić będzie kampanię informacyjną na temat pracowników sezonowych w Unii Europejskiej pod nazwą „Prawa przez cały rok” w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu Do Spraw Pracy. Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych (głównie w rolnictwie) pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej i pracodawców zatrudniających tego typu pracowników, wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Kampania zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechnienia informacji na temat sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w państwach członkowskich Unii. Działania informacyjne prowadzić będzie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi poniżej materiałami informacyjnymi:

  • film kampanii z napisami polskim dostępny jest pod linkiem.