nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Prace nad strategią Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze

W czwartek 21 lipca w Tuchomiu odbyło się spotkanie grupy roboczej Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze. W ramach projektu „Centrum Wsparcia  Doradczego Plus” samorządowcy w nim zrzeszeni  opracowują ważne w jego rozwoju dokumenty.  Przypomnijmy że w skład partnerstwa wchodzą gminy: Miastko, Kępice, Czarne, Kołczygłowy, Trzebielino, Tuchomie, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo. Podczas czwartkowego spotkania zostały omówione wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród lokalnych liderów i mieszkańców. Wyniki pozwolą na zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb naszych mieszkańców i wyznaczenie kierunków przyszłych działań partnerstwa. Badanie ankietowe cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców gmin należących do obszaru, łącznie wypełnionych zostało ok. 500 ankiet. Większość ankietowanych przyznała, ze obszar Partnerstwa jest dobrym miejscem do życia i rozwoju, posiadającym duży potencjał turystyczny, który mieszkańcy cenią przede wszystkim za jakość i czystość środowiska naturalnego. Zmiany są jednak konieczne w obszarze rynku pracy oraz komunikacji z większymi ośrodkami miejskimi. Szczegółowa analiza badań pojawi się w opracowanej strategii rozwoju Partnerstwa. Jakub Jaźwiec ekspert Związku Miast Polskich współpracujący z Partnerstwem przy tworzeniu dokumentów strategicznych podkreśla, że współpraca samorządów na zasadzie sformalizowanych partnerstw jest szczególnie pożądana w kontekście możliwości finansowania ważnych przedsięwzięć.

Badanie liderów Raport.

Badanie mieszkańców Raport.