Nagłówek graficzny o treści: Program Czyste Powietrze. W tle słoneczne niebo. Poniżej herb Gminy Koczała.

Program „Czyste Powietrze” w naszej gminie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Punkt działa w Urzędzie Gminy Koczała przy ulicy Człuchowskiej 27, w biurze numer 7, na poziomie 1.

Godziny otwarcia punktu:

  • w poniedziałki i środy w godzinach 11:00-15:00,
  • wtorki w godzinach: 8:00-10:00.

Prosimy i wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 598574258 lub mailowy na adres: czystepowietrze@koczala.pl.

Cel programu:

Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zadania punktu:
  • udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinasowanie;
  • wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, jak też przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników;
  • organizacja spotkań informujących o zasadach programu dla mieszkańców;
  • wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji;
  • rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców programu;
  • przeprowadzenie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych;
  • prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie programu.
Plakat o treści: Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze czynny dla mieszkańców w poniedziałki i środy w godzinach od jedenastej do piętnastej, we wtorki w godzinach od ósmej do dziesiątej. Urząd Gminy Koczała ulica Człuchowska 27, 77-220 Koczała pokój numer 7, poziom 1. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 598574258 lub mailowy na adres czystepowietrze@koczala.pl. www.czystepowietrze.gov.pl. www.wfos.gdansk.pl.