Program Moja Woda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań wpisujących się w program priorytetowy „Moja Woda”, realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Termin naboru wniosków rozpoczął się od dnia 1 lipca 2020 r. i będzie trwać do dnia 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny,
z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu,
z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z programu „Moja Woda”.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie. Dofinansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

  1. przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  2. instalacja rozsączająca;
  3. zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
  • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
  • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników
    o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
  • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
  •  elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Więcej informacji —– > https://wfos.gdansk.pl/konkursy/moja-woda

Logo WFOŚiGW