nagłówek graficzny o treści: inwestycje w gminie, grafika w tle: projekt techniczny, linijki, ołówki. Dodatkowa grafika: herb Gminy Koczała.

Przebudowa drogi gminnej w Pietrzykowie

Zakończyła się realizacja inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w Pietrzykowie”. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 88.040,00 zł ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie obejmowało ułożenie płyt betonowych na odcinku 576,26 m na dotychczasowej drodze gruntowej dojazdowej do pól. Wykonawcą robót była firma NOR-BUD SP z o.o. z Biskupnicy.

Wartość inwestycji wyniosła 307 660,10 zł, w tym wkład własny 219 620,10 zł.