nagłówek graficzny o treści: ogłoszenie o zamówieniu, grafika w tle: młotek aukcyjny. Dodatkowa grafika: herb gminy Koczała

Przetarg na drogę w Pietrzykowie ogłoszony

W dniu dzisiejszym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej w Pietrzykowie.

Całość postępowania prowadzona jest na stronie internetowej miniPortalu.
Zachęcamy do składania ofert.