nagłówek graficzny o treści: ogłoszenie o zamówieniu, grafika w tle: młotek aukcyjny. Dodatkowa grafika: herb gminy Koczała

Przetarg na skatepark ogłoszony

W dniu dzisiejszym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa skateparku w Koczale wraz z zagospodarowaniem terenu -I część: roboty budowlane, II część: dostawa i montaż sprzętu.

Całość postępowania prowadzona jest na stronie internetowej miniPortalu.
Zachęcamy do składania ofert.