nagłówek graficzny o treści: ogłoszenie o zamówieniu, grafika w tle: młotek aukcyjny. Dodatkowa grafika: herb gminy Koczała

Przetargi na roboty budowlane

Urząd Gminy Koczała informuje o aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Szczegóły znajdują się na stronach internetowych prowadzonych postępowań, w linkach poniżej:

  1. Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu – roboty budowlane.
  2. Remont ulicy Wrzosowej w Koczale wraz z instalacją oświetlenia.