nagłówek graficzny o treści: inwestycje w gminie, grafika w tle: projekt techniczny, linijki, ołówki. Dodatkowa grafika: herb Gminy Koczała.

Remont dachu kościoła w Starznie

W dniu 28 kwietnia 2021 roku parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczale oraz Gmina Koczała podpisały umowę na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: Wymiana gontu oraz założenie orynnowania i rur spustowych na kościele filialnym pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Starznie. W formie dotacji przekazano kwotę w wysokości 25000 złotych. Dach kościoła od dłuższego czasu wymagał remontu. Niebawem stary gont zostanie wymieniony na modrzewiowy, a kościół zyska nowe orynnowanie i instalację odgromową. Poniżej znajduje się kilka zdjęć, autorstwa księdza proboszcza, z postępów prac.

Widok na zerwany w ramach remontu gont dachu kościoła filialnego w Starznie.
Widok na zerwany w ramach remontu gont dachu kościoła filialnego w Starznie.
Widok na zerwany w ramach remontu gont dachu kościoła filialnego w Starznie.
Widok na zerwany w ramach remontu gont dachu kościoła filialnego w Starznie.