logotyp: Działaj lokalnie

Rusza nabór wniosków!

Ośrodek Działaj Lokalnie w Debrznie zaprasza organizacje formalne i nieformalne do składania wniosków w ramach Programu Działaj Lokalnie 2020 i informuje, iż:

1) od 15 kwietnia do 15 maja 2020 r. będzie można składać wnioski  w generatorze na stronie: http://www.system.dzialajlokalnie.pl;
2) szkolenia zostaną zorganizowane w ramach webinarium;
3) konsultacje wniosków odbywać się będą codziennie, w razie potrzeb i możliwości:
– telefonicznie: 59-833-59-30 lub 881-918-121
– mailowo: odl@lgdnp.org.pl.

UWAGA! NOWE PRIORYTETY W 2020 r.
Tegoroczny nabór jest inny od poprzednich. Zmieniło się życie lokalnych społeczności, działających w zasięgu Ośrodka Działaj Lokalnie w Debrznie. Zmiana sposobów komunikowania się i wzajemnych relacji, ograniczenie możliwości spotkań, organizacji wielu form aktywności społecznej, a także zmiana priorytetów mieszkańców wsi i małych miejscowości, samorządów lokalnych i przedsiębiorców nakładają poważne ograniczenia na funkcjonowanie lokalnych organizacji, realizację inicjatyw obywatelskich oraz wolontariat.
Konkurs będzie w całości przekierowany na przeciwdziałanie skutkom epidemii, poza uzasadnionymi przypadkami, np. wynikającymi z wcześniejszych zobowiązań, np. umów i porozumień z darczyńcami i partnerami, czy kontynuacji projektów aktualnie realizowanych.

W ramach przekierowania środków proponujemy dwa priorytety:
1) wsparcie samopomocy społeczności lokalnej w radzeniu sobie ze skutkami epidemii. Na przykład: dostarczanie posiłków i zakupów osobom starszym, chorym, z niepełnosprawnościami, objętych kwarantanną; organizacja wsparcia psychologicznego, edukacyjnego. Zakres jest szeroki, bo te potrzeby mogą być różne i zmieniać się w czasie.
2) dostosowanie sposobów działań organizacji i grup nieformalnych do warunków epidemii. Tutaj wskazana jest kreatywność i stwarzanie rozwiązań, które można potem upowszechniać. Mogą to być projekty, których celem jest budowa więzi społecznych i samoorganizacji społeczności lokalnych; przeciwdziałanie skutkom epidemii, takim jak: izolacja społeczna, trudności w dostępie do edukacji, wzrost ubóstwa, bezrobocia, wykluczenie społeczne. NGO działające na rzecz dobra wspólnego w czasie sytuacji kryzysowych mogą wnioskować o wzmocnienie infrastruktury IT (w tym dostępu do Internetu).

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: 
http://lgdnp.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/regulamin-DL-2020.pdf 

Więcej informacji na stronie: www.lgdnp.org.pl

Zachęcamy do składania wniosków do konkursu.