SĄ RZĄDOWE PIENIĄDZE NA RATOWANIE ZABYTKÓW SAKRALNYCH W GMINIE KOCZAŁA

Prawie 275 tysięcy złotych dofinansowania na ratowanie zabytków
otrzymała Gmina Koczała. Pieniądze pochodzą z Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków i będą przekazane na remont trzech świątyń – w
Pietrzykowie, Starznie i Koczale.

W Pietrzykowie remontowana będzie elewacja kościoła. Wymaga ona
uzupełnienia ubytków i ponownego malowania. W Starznie także
niezbędny jest remont elewacji świątyni, przy czym jest to elewacja
drewniana. Kościół ten został zbudowany na przełomie XVI i XVII
wieku. Jego drewniana konstrukcja oraz stolarka okienna również wymaga
konserwacji.

Trzecią i najdroższą inwestycją będzie remont elewacji wieży
kościoła parafialnego w Koczale. Ta inwestycja pochłonie 196 tysięcy
złotych. Kościół ten w przeszłości był już odnawiany. Ostatnim
elementem wymagającym renowacji jest wspomniana wcześniej wieża –
mówi Grzegorz Pietrzak, Wójt Gminy Koczała. Prace remontowe powinny
być wykonane najpóźniej do końca przyszłego roku. Otrzymane
dofinansowanie stanowi aż 98 procent wartości wszystkich inwestycji.