Stypendia Fundacji Koczalanie XXI

Program Stypendialny Fundacji „KOCZALANIE XXI” w Koczale jest formą pomocy świadczonej uczniom oraz studentom. Celem Programu jest promowanie uczniów oraz studentów ambitnych i wybitnie uzdolnionych, wyróżniających się w nauce oraz umożliwienie im szeroko pojętej edukacji kulturalnej oraz rozwoju intelektualnego. Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej klas 8, szkół średnich oraz studentów 1 i 2 roku studiów dziennych.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2023 r.